Sau scandal “gây chiến” với Văn Thanh, Thạc sĩ xinh đẹp gửi lời tình tứ với người yêu từ phương xa

Sau scandal “gây chiến” với Văn Thanh, Thạc sĩ xinh đẹp gửi lời tình tứ với người yêu từ phương xa

Sau scandal viết story gọi Văn Thanh bằng “thằng” với lời lẽ tục tĩu cùng màn chửi nhau tay đôi với