Mid -pillar+bị mất cửa!Cristiano Ronaldo có mức phân chia thấp nhất trong đội để phàn nàn về phí B mà không vượt qua bóng?

Mid-allar+bị mất cửa!Cristiano Ronaldo đã giành chiến thắng trong đội tối thiểu trong đội phàn nàn rằng B-Fee đã không vượt qua bóng [Bet Bola Online]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 2: Trong Manchester United 0-0, cuộc thi của Watford, Cristiano Ronaldo xuất hiện khi bắt đầu, nhưng không đạt được điểm số. Trong chiến dịch này, Siêu sao Bang Bồ Đào Nha rất chung chung