Chỉ cần gia hạn hợp đồng!Manchester United sẽ trả 7,5 triệu bảng cho SA Shuai để sa thải Bursa Prediksi Bola

Chỉ cần gia hạn hợp đồng và hủy hợp đồng!Manchester United sẽ trả 7,5 triệu bảng cho Sophia [Bursa Prediksi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 11: Sau khi Manchester United chính thức tuyên bố rằng chi tiết về việc chia tay cả hai bên sau khi rời khỏi lớp Solskia là chính thức tiếp xúc.Theo Times,