cờ của tây ban nha

cờ của tây ban nha

Chính phủ Tây Ban Nha cấm cổ động viên Barcelona mang cờ xứ Catalan vào sân【cờ của tây ban nha】:Để b