Chính thức: Đỗ Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam tập trung

Chính thức: Đỗ Hùng Dũng không lên tuyển Việt Nam tập trung

“Căn cứ vào báo cáo của bộ phận y tế Hà Nội FC cùng chương trình chữa trị do Trung tâm PVF đang thực