lên đồ skud

lên đồ skud

Với kiểu build đồ này Skud của bạn có thể 1 đấm 1 mạng【lên đồ skud】:​Sau bản cập nhật mùa hè vừa rồi