olympic 2028 tổ chức ở đâu

olympic 2028 tổ chức ở đâu

Xác định địa điểm đăng cai Olympic 2024 và 2028【olympic 2028 tổ chức ở đâu】:Ủy​ ban Olympic quốc tế