quốc kỳ hà lan

quốc kỳ hà lan

Sang Hà Lan, hành lý của Văn Hậu có gì đặc biệt?【quốc kỳ hà lan】:Rạng sáng ngày 17/9, Văn Hậu đã đáp